Trafikksikker kommune

I løpet av 2018 skal Notodden bli godkjent som en trafikksikker kommune.