Tomteutredning - mulig lokalisering av ny barneskole i Heddal

Konsulentselskapet Norconsult AS har gjort en utredning for lokalisering av ny barneskole i Heddal.