Vaksinasjonsstatus fra kommuneoverlegen

Vi følger FHI sin prioritering og har vaksinert alle sykehjemsbeboere først. Vi har også vaksinert de fleste personer 85+, og går videre med gruppen 75-84 år.