Søk - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.