Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapets budsjettbehandling 21. og 26.11.2019 med innstilling til Kommunestyret.