Prosjekt Tors veg

Nå skal trafikkfella langs E-134 fjernes og kommunens VA-nett oppgraderes. Mange beboere på Skilrudfeltet vil få nytt kjøremønster i en periode på ca tre måneder.