Regler for innreise til Norge

Innreisende plikter å teste seg for covid-19 så snart som mulig, senest ett døgn etter ankomst. Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn.