Nytt vegnavn - Tinnegrendvegen

Fylkesveg 360, på strekningen fra kryss ved E134 til dagens grense mot Sauherad kommune, har fått nytt vegnavn; Tinnegrendvegen.