Omkjøring via gang og sykkelstien O.G.Haugesveg

Midlertidig omkjøring via gang og sykkelstien O.G.Haugesveg