Lokalisering av produksjonslokaler Nel Hydrogen

Prosjektering, forsknings- og utviklingsarbeid skal fortsette på Notodden, mens planlagt utvidelse av produksjon vil skje på Herøya.