Lokal koronatest-telefon

Når du har symptomer og skal testes ring kommunens lokale telefon for koronatesting.