Strategi Kongsbergregionen

Hvordan skal fremtidens region se ut? Hva skal vi jobbe med og hvordan ?