Hjemmetjenesten får akuttsekker

Hjemmetjenesten i Tinn, Notodden og Porsgrunn blir nå utstyrt med akuttsekker. Da blir det enklere for de ansatte i kommunene å måle bt. og registrere andre viktige pasientopplysninger.