Momskompensasjon

Frist for frivillige lag og organisasjoner som skal søke om momskompensasjon er 1.september 2019.