Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for 2021, og økonomiplan for 2021-2024 tirsdag 17.11.2020.