Innspill til arealbruk

Er du grunneier, utbygger, eller en som ønsker å utvikle nye arealer i kommunen? Gi ditt innspill til kommuneplanens arealdel innen 1.7.2018!