Formannskapets innstilling til kommunestyret - Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Formannskapet behandlet i møte 15. og 20. november 2018 rådmannens forslag til budsjett.