Fond for idrett, kultur og frivillighet

Nå kan du søke om midler til aktiviteter og prosjekter innen idrett, kultur og frivillighet i kommunen. Frist 1. Oktober.