E-134 Saggrenda-Rossebu

Vegvesenet har igangsatt arbeidet med reguleringsplan for ny E-134 på strekningen fra Saggrenda i Kongsberg til Rossebu i Notodden.