Kommuneplanens arealdel

Åpent møte om kommuneplanarbeidet og ditt hverdagsliv som innbygger i Notoddens byområder 7.mai.