Søknadsskjema skole

Som elev og foresatt i grunnskolen på Notodden har man mange rettigheter og plikter. Flesteparten av disse rettighetene og pliktene er grunnfestet i opplæringslova. En del av disse rettighetene kan innbefatte ønske om fritak og tilrettelegginger, og til disse ønsker vi at du benytter deg av søknadsskjemaene og meldeskjemaene under.