Notodden mangfolds- og læringssenter

Notodden mangfolds- og læringssenter er en meningsfull arbeidsplass hvor medarbeidere og elever fra mange land sammen jobber for å innfri våre mål til beste for deltakerne.