Skolene på Notodden

Notodden kommune har ca 1350 elever fordelt på 8 kommunale grunnskoler. I tillegg har kommunen 1 privat grunnskole. Kommunen har i tillegg voksenopplæring.