Mangfoldsplan

I mangfoldsplanen er det nedfelt kvalitetsmål og måleindikatorer som skal benyttes for å evaluere årlige resultater, og således kvalitet i kommunens tjenesteapparat - sett i et mangfoldsperspektiv.