Økonomidokumenter

Rådmannens forslag til påfølgende årsbudsjett og økonomiplan legges fram i første halvdel av november hvert år. Formannskapet innstiller på årsbudsjett og økonomiplan overfor kommunestyret som vedtar dette i begynnelsen av desember. Økonomiplanen omfatter en periode på fire år som rulleres hvert år.