Klage

Et "enkeltvedtak" er en avgjørelse fattet av kommunen, som retter seg mot en eller flere bestemte personer. Er du uenig i enkeltvedtaket, kan du klage til kommunen.