På sporet av vår litterære arv

Til alle tider har forfattere latt seg inspirere av dem som har gått foran, helt fra antikken til våre dager. Referansene er mange, ofte er de skjulte, desto større er lesegleden når slike sammenhenger oppdages. Gjennom høsten vil vi vise hvordan vår litterære arv gjenbrukes i dagens litteratur, film og dataspill.