Folkehelse

Ivareta innbyggernes helse gjennom tilrettelegging, medvirkning og påvirkning er en viktig del av kommunens ansvar. Notodden kommune satser på forebygging fremfor reparasjon.