Folkehelse

En viktig del av kommunens ansvar er å ivareta innbyggernes helse gjennom tilrettelegging, medvirkning og påvirkning. Notodden kommune satser på forebygging fremfor reparasjon.