Borgerlig vielse

Fra 1.1.2018 overtok kommunene vigselsmyndigheten fra tingretten. Det betyr at borgerlige vielser gjennomføres av kommunen. I Notodden kommune er det ordfører, varaordfører og rådmannen som er godkjente vigslere.