Tilrettelagt transport

Tilrettelagt transport er beregnet på personer som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.