Sykehjem og omsorgsboliger

Notodden kommune har et sykehjem og 2 omsorgssenter