Innsyn personopplysninger

Innsyn i bruk av personopplysninger er regulert i personvernregelverket Dette er noen av de viktigste rettighetene og pliktene: