Gå til innhold Hopp til søk

Flagg og ordener

Norges offisielle flaggdager finnes i Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget. Statlige virksomheter skal flagge på de offisielle flaggdagene.

Det er 16 offisielle flaggdager i Norge. Disse er :

1. januar
1. nyttårsdag
21. januar  H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
6. februar  Samefolkets dag
21. februar  H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
1. mai  Offentlig høytidsdag
8. mai Frigjøringsdagen 1945
17. mai Grunnlovsdagen
7. juni Unionsoppløsningen 1905
4. juli H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
20. juli  H.K.H. Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag
29. juli Olsokdagen
19. august H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
25. desember
1. juledag
1. påskedag B
1. pinsedag
 Dagen for Stortingsvalg

Ordener og medaljer

Et ordensvesen finnes i de fleste av verdens nasjoner. Statsoverhoder benytter utdeling av ordener og medaljer til å belønne landsmenn og utenlandske borgere for særlig innsats til samfunnets beste. Hvert år hedres mange mennesker av H.M. Kongen for deres innsats for Norge og norsk samfunnsliv.

Kongens rett til å dele ut ordener, er nedfelt i Grunnlovens § 23:

Kongen kan meddele Ordener til hvem han for godt befinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der offentligen maa kundgjøres; men ei anden Rang og Titel, end den, ethvert Embede medfører. Ordenen fritager Ingen for Statsborgernes fælles Pligter og Byrder, ei heller medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embeder. Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres havte Embeders Titel og Rang. Dette gjælder dog ikke Statsraadets Medlemmer eller Statssekretærerne.

Ingen personlige, eller blandede, arvelige Forrettigheder maa tilstaaes Nogen for Eftertiden.

Bestemmelsen slår fast at det å gjøres til ridder ikke medfører noen særskilte rettigheter. I denne setningen lå i sin tid opphevelsen av den norske adelsvesenet.

 

I menyen til høyre kan du finne informasjon om dette temaet i Notodden kommune. Du kan også finne lenker til informasjon utenfor vårt nettsted.
Hvis du ikke finner det du leter etter, kan du prøve andre temaer i menyen til venstre.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS