Gå til innhold Hopp til søk

Hører til tema

Oppmåling

En oppmålingsforretning etter matrikkelloven §§ 33-34 går ut på å klargjøre og beskrive en eiendom eller festetomt sine grenser og rettigheter i tråd med parternes påstander og fremlagte dokumenter. Oppmålingsforretningen gjennomføres på aktuell eiendom der grensene påvises og merkes. Forretningen bestyres av kommunen som skriftlig varsler hjemmelshaver og eiere til stilstøtende eiendommer minst 2 uker før forretningen avholdes.

Under oppmålingsforretningen føres det en protokoll der det fremgår hvem som møtte, om det var enighet/uenighet i påviste grenser og eventuell andre forhold som kom opp under forretningen.Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS