Gå til innhold Hopp til søk

Hører til tema

Inntekts- og formuesskatt

Skattesystemet omfatter en rekke ulike skatter og avgifter. Skattene og avgiftene har et dobbelt formål: De skal dekke fellesskapets utgifter, og de skal være et middel til økonomisk utjevning mellom borgerne.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS