Gå til innhold Hopp til søk

Innemiljø

De viktigste myndigheter når det gjelder ansvaret for inneklima er helsemyndighetene, bygningsmyndighetene og arbeidstilsynet. Deres oppgaver er forankret i henholdsvis kommunehelse­tjenesteloven, plan- og bygningsloven samt arbeidsmiljøloven.

Lov om helsetjenesten i kommunene inkluderer forskrifter som stiller krav blant annet til forhold knyttet til inneklima i ulike bygningstyper. Loven med forskrifter og faglige veiledere legger grunnlaget for at kommunehelse­tjenesten skal drive et hensiktsmessig inneklimaarbeid.

For å beskytte mennesker for helseeffekter fra luftforurensning finnes det flere sett med normer. For  uteluft finnes det såkalte luftkvalitetskriterier for en del parametre (SFT-rapport nr. 92:16).

 For eksponering i yrkessammenheng gjelder administrative normer. Disse er satt for gi en beskyttelse mot uønskede helseeffekter blant voksne friske mennesker som eksponeres for stoffer under yrkesmessig bruk. Ved fastsetting av administrative normer blir også økonomiske og tekniske hensyn trukket inn i vurderingen. 

For å  beskytte mer følsomme individer som vil finnes i den generelle del av befolkningen, for eksempel barn, eldre eller allergisk disponerte, er det nødvendig å sette maksimalt akseptable grenser for inneluftforurensning lavere enn for yrkeseksponering.

Nettsidene til folkehelseinstituttetKontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

Eksterne lenker

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS