Gå til innhold Hopp til søk

Hører til tema

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er en frivillig kommunal skatteform. Det er kommunestyret som avgjør om og hvordan kommunen skal effektuere eiendomsskatt i henhold til lokale behov og preferanser.

Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget.

I 2007 ble det åpnet for at det kunne skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen. Tidligere var det kun adgang til å skrive ut eiendomsskatt på ”verker og bruk” og i ”bymessige strøk”. En konsekvens av dette var at flere typiske hyttekommuner nå ilegger hytter og fritidsboliger eiendomsskatt. Det er ikke anledning til å benytte ulik skattesats for boliger og fritidsboliger/hytter, og kommunene skal også følge de samme prinsippene ved verdsetting av boliger og fritidsboliger/hytter.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS