Gå til innhold Hopp til søk

Hører til tema

Arbeidsgiveravgift

Alle som har ansatte i sin tjeneste, plikter å betale arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn, feriepenger og evt. annen avgiftspliktig godtgjørelse.

Stort sett betaler du arbeidsgiveravgift av alt du skal trekke skatt av. Et viktig tillegg er at du skal betale arbeidsgiveravgift av feriepenger. Dessuten av pensjonsinnskudd, fagforeningskontingent eller underholdsbidrag (selv når det er trukket fra utbetalingen til lønnsmottakeren).

Arbeidsgiveravgiften er differensiert. Det vil si at avgiftens størrelse avhenger av hvilken sone man tilhører. Det er virksomhetens lokalisering og ikke de ansattes bostedskommune som avgjør valg av sone. Har foretaket registrerte underenheter i Enhetsregisteret, anses hver underenhet som egen beregningsenhet for arbeidsgiveravgift.

Fra 2010 skal virksomheter som driver med arbeidsutleie legge til grunn avgiftssatsen i den sonen hvor den utleide arbeidstakeren har utført sitt arbeid, for de lønnskostnadene som knytter seg til dette arbeidet, forutsatt at nevnte arbeid utgjør hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i avgiftsterminen.Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

Artikler

Eksterne lenker

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS