Gå til innhold Hopp til søk

Hører til tema

Alkoholsalg

Salgsbevilling
Bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl og rusbrus) kan bare gis til dagligvareforretninger.
En dagligvareforretning er en butikk der vareutvalget oppfyller det daglige forbruk av matvarer for norske og utenlandske forbrukere. Det kreves en viss bredde og et visst volum i vareutvalget. Øl-/rusbrussalget skal være et supplement til butikkenes øvrige varesalg, og ikke stå som dens hovedinntektskilde.

Salgstiden for øl og rusbrus
Mandag - fredag fra kl 08.00 til kl 20.00.
Dager før helligdager er salgstiden fra kl 08.00 til kl 18.00, dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften er salgstiden fra kl 08.00 til kl 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai, kan salg av øl og rusbrus ikke finne sted.

Salgstider for alkohol
  Dag Salgstid
 Hverdager 08.00 - 20.00 
 Lørdager 08.00 - 18.00 
 Søndager Ikke tillatt 
 Onsdag før Skjærtorsdag 08.00 - 18.00 
 Påskeaften 08.00 - 16.00 
 Dagen før 1. mai 08.00 - 20.00 
 Lørdag før 1. mai 08.00 - 18.00 
 Dagen før 17. mai 08.00 - 20.00 
 Lørdag før 17. mai 08.00 - 18.00 
 Dagen før Kr. Himmelfartsdag 08.00 - 20.00
 Pinseaften 08.00 - 16.00
 Julaften 08.00 - 16.00 
 Nyttårsaften 08.00 - 16.00 

 
Myndigheten til å avgjøre søknader om salg av øl og rusbrus under 4,76 % i bevillingsperioden er delegert til formannskapet, jf alkohollovens § 1-12.

Skjenkebevilling
Det kan søkes om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin). Bevilling gis for en periode for inntil 4 år. Avgjørelsesmyndigheten er delegert til formannskapet.

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. En ny virksomhet kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen.

Styrer og stedfortreder for bevillingen skal godkjennes. For å få fast skjenkebevilling, er det en forutsetning at stedet har serveringsbevilling.

Ved alminnelig bevilling fastsetter loven vandelskrav til bevillingshaver, styrer, stedfortreder og personer med eierinteresser i skjenkestedet.

Bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives.
Det er vedtatt egne retningslinjer for Notodden kommunens bevillingspolitikk. Skjenkestedets styrer og stedfortreder må ha gjennomført en kunnskapsprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om alkoholloven. Avtale om avleggelse av kunnskapsprøve etter alkoholloven og serveringsloven kan gjøres på Servicetorget, ring 35 01 50 00 og avtal tid. 

Ambulerende/leilighetsvis skjenkebevilling
Det kan søkes om ambulerende skjenkebevilling til lukkede enkeltarrangementer, eller om skjenkebevilling for en enkelt anledning ved enkeltarrangementer som er åpne for alle. Søknad for slike anledninger sendes i brevform.  Avgjørelsesmyndigheten er delegert til rådmannen.

Avgifter for skjenkebevilling
Behandlingen av søknader er gratis.
De som får tildelt alminnelig skjenkebevilling betaler et årlig bevillingsgebyr.
For ambulerende- og leilighetsvis skjenkebevilling betales et engangsgebyr.

Klageinstans:
Fylkesmannen.
Klagen sendes via Notodden kommune.

 Kontaktinformasjon

Notodden kommune
May Britt H. Høgstad
Postboks 193
3672 Notodden

Tlf. 35 01 50 37

Tjenestebeskrivelser

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS