Restriksjoner på hagevanning

På grunn av stigende vannforbruk som i perioder kan true leveringssikkerheten til alminnelig forsyning og brannberedskap innføres restriksjoner på hagevanning.