Adventsarrangement på Skoland

Fredag 30. november kl. 11.00 er vi klare for det tradisjonelle adventsarrangementet på Skoland Aktivitetshus.