Gå til innhold Hopp til søk

Vær med å bli kvitt rottene

Vær med å bli kvitt rottene, Ikke kast avfall i toalettet.

Notodden kommune får mange henvendelser om mye rotter rundt om i kommunen. Vi har engasjert et firma som driver med skadedyrbekjempelse, de vil øke innsatsen fremover men vi trenger hjelp fra deg også!

Ikke kast avfall i avløpet! Det blir mat for skadedyrene.

Hva kan jeg kaste i do?

Doen bør bare brukes til det den er beregnet til. Annet avfall skal leveres til de etablerte avfallsordningene. Søppel som puttes i avløpet kan medføre problemer i avløpsledningene, pumpestasjonene og på renseanlegget og fordyre driften av anleggene.

Kan jeg installere kjøkkenavfallskvern?

Kjøkkenavfallskvern er en innretning som installeres på avløpsrøret fra vasken i kjøkkenbenken, og som benyttes til å kverne opp matrester og annet organisk avfall. Etter kverning blandes materialet med det øvrige avløpsvannet og føres videre med avløpssystemet til renseanlegget.
Bruk av kjøkkenavfallskverner fører til økt tilførsel av forurensninger til ledningsanlegg og renseanlegg, kan øke driftsutgiftene, og vil dessuten medføre økt forurensning hvis avløpsanleggene ikke har kapasitet til å håndtere den økte forurensningsmengden. Mange steder er kjøkkenavfallskverner derfor ikke tillatt. I Notodden kommune er det ikke tillatt.

Kan det komme rotter gjennom vannlåsen?

Ja, hvis det er rotter i avløpssystemet, kan de komme seg gjennom vannlåsen, fordi rotter kan svømme under vann.

Søndag 19. november markeres verdens toalettdag over hele verden. Det kan kanskje virke litt komisk at FN har innstiftet en egen toalettdag, men det handler om et svært alvorlig helse- og miljøproblem globalt. Nye tall viser at om lag 60 % av verdens befolkning – 4,5 milliarder mennesker – ikke har tilfredsstillende toalettløsning hjemme hos seg. Det er behov for tiltak på bred front for å kunne innfri FNs bærekraftmål på vann- og sanitærområdet. Verdens toalettdag handler om nettopp det

I Norge er situasjonen atskillig bedre. Innføring av vannklosetter startet på begynnelsen av 1900-tallet. I dag har de aller fleste innbyggerne i Norge tilgang til gode toaletter både hjemme, på jobben og på skolen. Kommuner og interkommunale selskap sørger for at avløpsvannet blir fraktet bort og renset, og for at slammet fra rensingen blir nyttiggjort som gjødsel og jordforbedring. På den måten hindrer vi sykdomsspredning i befolkningen og forurensning av naturen.

Men vi har ett toalettproblem i Norge. I en fersk spørreundersøkelse som Sentio har utført på oppdrag for Norsk Vann, svarer drøyt 20 prosent at de kaster ulike typer avfall i toalettet. Flest personer kaster matfett og matavfall. Ganske mange kaster også avfall som våtservietter, hygieneartikler og snus i do. En liten andel bruker også toalettet til å kvitte seg med kjemikalier og legemidler.

I sum blir det ganske store problemer når én million personer kaster forskjellig typer avfall i avløpet. Toalett og avløpssystem er ikke bygget for å håndtere avfallsprodukter. Det kan gi tette ledninger og oversvømmelser både hjemme hos oss og andre steder i avløpssystemet. Hele 50 prosent av de spurte har opplevd at toalettet har tettet seg helt. Kaster du avfall i do, kan det også føre til økte rotteplager og miljøforurensning. 

For å unngå problemene, må vi ha «do-vett» og kun bruke toalettet til sitt egentlige formål; som toalett. Løsningen er enkel. Ha en liten avfallsbøtte ved toalettet, som du kan bruke til hygieneprodukter, Q-tips, våtservietter og annet avfall som oppstår på badet. Fettrester fra matlaging bør stå til det stivner og kastes sammen med matavfallet. Kjemikalier skal leveres til mottaksstasjon for farlig avfall, mens legemiddelrester skal leveres til apoteket.

På verdens toalettdag kan vi sende en vennlig tanke til de mange dyktige fagfolkene rundt omkring i landet, som sørger for at toalettene fungerer og for at avløpsvannet vårt blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Og hvis DU er en av dem som til nå har kastet avfall i do: Det er smart å slutte med det!

 Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS