Gå til innhold Hopp til søk

Oppmålingsforretning/oppretting av matrikkelenhet

FRADELING - skjema 5880, 5155, 5154, 5153

Oppmålingsforretning benyttes ved etablering av ny selvstendig parsell, tillegg til eksisterende eiendom, anleggseiendom, arealoverføring etc.

Ved en eiendomsdeling blir en del (parsell) av en eiendom avmerket, oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds- og bruksnummer).

GRENSEJUSTERING - skjema 705881e

Grensejustering er en enkel sakstype for reine justeringer av eksisterende grenser. Sakstypen benyttes ved overføring av små arealer mellom eiendommer.

KARTLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - skjema 705881e

Kartlegging av eksisterende grense gjennomføres over både sikre og usikre grenser.

SAMMENSLÅING AV EIENDOMMER - skjema 705806e

Registerenheter blir slått sammen til en og større eiendom for å skape ryddigere ansvars- og eiendomsforhold.Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS