Gå til innhold Hopp til søk

Barnehage - inntektsgradert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehagplass for familier med lav inntekt innføres fra 1. mai 2015.

En husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin på en barnehageplass for sitt første barn i barnehage. For andre, tredje og flere settes foreldrebetalingen i tråd med søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 % og 50 % av foreldrebetalingen for første barn.

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregister adresse som barnet.

Alle søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistrert. Dette gjelder for husholdninger som har en lavere brutt inntekt en kr. 500.500,-

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, og som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke.
Dette gjelder for husholdninger med en lavere brutto inntekt enn kr. 450.000.

Søknad om redusert foreldrebetaling

Som dokumentasjon på inntekt ønskes selvangivelsen forrige år og eventuelt siste lønnslipp fra arbeidsgiver.Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS