Gå til innhold Hopp til søk

Kirkelig fellesråd - kommunens representant

November 2015 til november 2019

Kommunal representant:
Varaordfører Torgeir Bakken (AP)

Kommunal vararepresentant:
Kari Anne Torsteinson (Rødt)

Daglig leder:
kirkeverge Håvard J. Russnes

Postadresse og besøksadresse: O H Holtasg 21, 3678 Notodden
Tlf.: 35 02 04 00
epost: post@notodden.kirken.no
Kirkelig fellesråds hjemmeside: http://www.notodden.kirken.no

Hva er kirkelig fellesråd?

Kirkelig fellesråd Notodden har forvaltningsansvar for alle kirker og kirkegårder i kommunen, samt drift av menighetskontorene. Fellesrådet består av 2 representanter for hver av de fire menighetene, en representant fra formannskapet og en representant oppnevnt av biskopen.

Kirkevergen er ansatt som daglig leder av virksomheten, og har bl.a. ansvar for fastsettelse av tidspunkt for begravelse og godkjennelse av gravminner (støtter), og plassering av disse.

Kirkelig sektor ble skilt ut fra kommunen ved innføring av ny kirkelov og gravferdslov fra 01.01.1997. Kommunen skal ifølge loven fremdeles bevilge pengene til drift av fellesrådets ansvarsområder.

Notodden menighetskontor (omfatter Notodden menighet)
Kontortid kl. tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Tlf.: 35 02 04 00 

epost: post@notodden.kirken.no

Heddal kyrkjekontor
(omfatter menighetene i Heddal, Lisleherad og Gransherad)
Heddalsvegen 412
3676 Notodden

(Prestegardslåven) Kontortid: etter avatle
Tlf.: 35 02 04 00

epost: post@notodden.kirken.no

Menighetskontorene tar blant annet imot alle henvendelser om dåp, konfirmasjon og vigsler.

Kirkegårdskontoret (omfatter gravlunden på Notodden og kirkegårdene i Heddal, Lisleherad og Gransherad)
H. Wergelandsgate 13
3675 Notodden

Alle henvendelser vedrørende gravferd, gravstell o.l. rettes til kirkevergens kontor.

epost: post@notodden.kirken.no

Kirkevergen har ansvar for gravregistrering og festeavgifter, og forvalter sommerstell av graver og legatgraver.

Heddal stavkyrkjes hjemmeside

Vedtekter for kirkegårdene i Notodden kommuneKontaktinformasjon

Ordfører
Gry Fuglestveit Bløchlinger


Telefon
990 38 207

E-post
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS