Gå til innhold Hopp til søk

Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalg

Møtekalender og politiske saker

Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalg - oktober 2015 til oktober 2019

Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget utvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant listekandidatene til gjeldende kommunestyrevalgperiode for en periode på 4 år.

Innenfor området for oppvekst, kultur og idrett fatter utvalget vedtak i prinsipielle saker.

  • Utvalget vedtar kvalitetsstandarder for tjenestene innenfor området for oppvekst, kultur og idrett i den utstrekning dette ikke er nærmere fastlagt i lovverk eller gitte retningslinjer. Dersom dette går utenfor de gitte økonomiske rammer, forelegges dette for formannskapet.
  • Utvalget behandler videre kommunedelplaner/plansaker innenfor sitt område. Det skal legges vekt på en trinnvis behandling av større plansaker hvor utvalget deltar aktivt som premissleverandør i planprosessen.
  • Innenfor sitt saksområde har oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret, jfr. Kommuneloven §13.

For perioden 2015-2019 er det følgende samarbeidslister:
1. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Rødt 
    og Sosialistisk Venstreparti
2. Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne

Representanter:
Knut Duesund (KrF)        leder
Jan Petter Underdal (SP)           nestleder
Paul Rokstad (AP)
Inge Margit Stordal Støa (AP)
Anne Gro Johnsen (AP)
Marit Holm (Rødt)
Roger Heimdal (H)
Lene Juul Frømyhr (H)
Øyvind Lexau (V)

Vararepresentanter:
Geir Gåsodden (Rødt)
Sigurd Haug (AP)
Anne Kristine Engebretsen (KrF)
Bjørn Sverre Nilsen (AP)
Veslemøy Eliassen (SV)
Johannes Odden (AP)
Marianne Moen (SP)
Nina Therese Christensen Jensen (H)
Merete Fossmo Nesholen (V)
Kjetil Grotbæk Moen (H)
Arve Berntsen (FrP)
Lars Brede Borgen (MDG)Kontaktinformasjon

Ordfører
Gry Fuglestveit Bløchlinger


Telefon
990 38 207

E-post
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS