Gå til innhold Hopp til søk

Nærings-, miljø- og stedsutviklingsutvalg

Møtekalender og politiske saker

Sammensetning  
Nærings- miljø- og stedutviklingsutvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant listekandidatene til gjeldende kommunestyrevalg for en periode på 4 år. 
M
yndighet
Utvalget har 3 hovedansvarsområder; næring, miljø og stedsutvikling.
Utvalget skal jobbe for å gjøre kommunen attraktiv for innbyggere og tilreisende, og bidra til å styrke næringslivet og gjøre kommunen mer miljøbevisst.
I tillegg skal utvalget være pådriver for å styrke lokal stedsidentitet, og for å øke kommunens kunnskap og forståelse for stedsutvikling.
Utvalget får også oppgaven med å følge opp Verdensarvstatusen til kommunen.
Utvalget behandler prinsipielle saker som gjelder næring, miljø, stedsutvikling og verdensarv.
Utvalget arbeider innenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyret gjennom kommuneplanen, samt de retningslinjer som for øvrig er gitt av kommunestyret.
Næring   Utvalget skal initiere rullering av - og foreta behandling av kommunens strategiske næringsplan.  Næringsplanen skal omfatte all næringsvirksomhet i kommunen, der reiseliv og opplevelsesnæring, jordbruk, skogbruk, og grønne næringer også inngår.
Utvalget skal også utvikle en landbruksplan og behandle landbruks-, fisk- og viltsaker ut fra særlovgivning, med mindre myndigheten er særskilt lagt til et annet organ, evt. rådmannen, ved lov, forskrift eller delegasjonsbestemmelse.
Miljø   Utvalget skal behandler saker og planer som gjelder miljø ut fra et strategisk og framtidsrettet fokus, samt behandler saker etter forurensingsloven og lov om ferdsel i utmark, med mindre myndigheten er særskilt lagt til et annet organ, evt. rådmannen, ved lov, forskrift eller delegasjonsbestemmelse.
Stedsutvikling    Utvalget initierer etablering av, rullering av, og foretar behandling av, en strategisk stedsutviklingsplan som omfatter alle deler av kommunen og som skal inngå som en definert del av kommuneplanen.
Utvalget behandler forslag til nye vegnavn i kommunen.
Verdensarvstatusen   Utvalget skal ha et særskilt ansvar for å følge opp Notoddens tildeling av verdensarvstatus, i forhold til forvaltningen av statusen, og også utnyttelsen av det nærings- og stedsutviklingspotensial statusen gir. 
 
 Medlemmer:
Gry Heidi Skarseth (SP)         - leder
Anne Grethe Randbye (AP)    - nestleder
Kjetil Mikkelborg (KrF)
Trond Bakken (AP)
Edgar Gundersen (Rødt)
Else S Aasen (SV)
Ole Krogh Espensen (H)
Lars Brede Borgen (MDG)
Nina Jeanette Steinmoen (H)

 

Vara:

Svein Sem (SP)
Paul Rokstad (AP)
Marita Oskasin (AP)
Reidar Solberg (SV)
Kristoffer Lerstang (Rødt)
Marianne Moen (SP)
Tor Sveinung Simones (H)
Merete Nesholen (V)
Lene Juul Frømyhr (H)


Kontaktinformasjon

Ordfører
Gry Fuglestveit Bløchlinger


Telefon
990 38 207

E-post
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS