Gå til innhold Hopp til søk

Kontrollutvalg

Møteplan 2018:

tirsdag 13. februar 10.00
onsdag 25. april 10.00
onsdag 12. juni 10.00
tirsdag 4. september 10.00
tirsdag 16. oktober 10.00
 onsdag  28. november 10.00

 

Utvalget holder vanligvis sine møter i Sentrumsbygg, Teatergata 3.
Det tas forbehold om endringer i møteplanen.


Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer, og velges av kommunestyret.
  • Kommunestyret velger blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.
  • Utvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.
  • Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.
  • Nærmere regler for kontrollutvalget framgår av kommuneloven § 77 og forskrift av 15.6.2004 om kontrollutvalg.
  • Tilgjengelige sakspapirer og protokoller finner man ved å gå inn på Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Kontrollutvalg - oktober 2015 til oktober 2019

Representanter:
Karin Follerås (H)                     leder
Bjarne Bakken (AP)
Odd-Arne Thorbjørnsen  (H)     nestleder
Anne Solberg (AP)
Sveinung Hesjedal (H)

Vararepresentanter:
Magne Gravningen (AP)
Gunvor Strand (KrF)
Nils Bjørnflaten (FrP)
Marianne Nedler Tinnes (V)
Ida Asland (H)Kontaktinformasjon

Ordfører
Gry Fuglestveit Bløchlinger


Telefon
990 38 207

E-post
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS