Gå til innhold Hopp til søk

Helse- og sosialutvalg

Møtekalender og politiske saker

Helse- og sosialutvalg - oktober 2015 til oktober 2019

Utvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant listekandidatene til gjeldende kommunestyrevalgperiode for en periode på 4 år.

Innenfor områdene for seksjon for helse og omsorg tjenester og seksjon for sosial fatter utvalget vedtak i prinsipielle saker.

  • Utvalget vedtar ved kvalitetsstandarder det kvalitative nivået for tjenestene innenfor områdene for seksjon for helse og omsorg og seksjon for sosial i den utstrekning dette ikke er nærmere fastlagt i lovverk eller gitte retningslinjer. Dersom dette går utenfor de gitte økonomiske rammer, forelegges dette for formannskapet, evt. kommunestyret, til endelig avgjørelse.
  • Utvalget behandler videre plansaker innenfor disse seksjoners område. Det prioriteres en trinnvis behandling av større plansaker hvor utvalget deltar aktivt som premissleverandør for de vedtak som fattes.
  • Innenfor sitt saksområde har utvalget for helse og sosial myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret, jfr. kl. § 13.

For perioden 2015-2019 er det følgende samarbeidslister:
1. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Rødt 
    og Sosialistisk Venstreparti
2. Høyre - egen liste
3. Venstre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne

Representanter:
Hanne L Thürmer (KrF)     leder
Truls Ekeberg (SP)             nestleder
Torgeir Bakken (AP)          
Grethe-Marie Trovi Duesund (KrF)
Terje Nyvoll-Todnem (AP)
Cecilie Lerstang (Rødt)
Anne Mette Gangsøy (H)
Kjetil Grotbæk Moen (H)
Ellen Kittilsen (H) (valgt inn fra V/FrP/MDG)

Vararepresentanter:
Solveig Randbye (AP)
Kitt Kaasalia (AP)
Jorunn Sauarlia (AP)
Jan Andreas Danielsen (KrF)
Marita Oskasin (AP)
Morten Halvorsen (Rødt)
Berit Hersir Lund (SV)
Henrik Bakke (SP)
Nina Jeanette Steinmoen (H)
Lene Juul Frømyhr (H)
Arvid Moen (H)
Jacob Andreas Søreide (H)
Gunnbjørg Fisketjøn (V)
Einar Iversen (FrP)
Arve Berntsen (FrP)Kontaktinformasjon

Ordfører
Gry Fuglestveit Bløchlinger


Telefon
990 38 207

E-post
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS