Gå til innhold Hopp til søk

Politisk struktur og diverse utvalg

Soloppgang. Foto: Kristin Jamtveit Høihilder

Politisk struktur og diverse utvalg

Kommunestyret er øverste myndighet i Notodden kommune.

Kommunestyret i Notodden har 41 medlemmer som velges av de stemmeberettigede innbyggerne i Notodden for en periode på 4 år.
Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. I henhold til kommuneloven skal kommunestyret selv
fatte vedtak i bestemte saker.

Alle politikerne med unntak av ordfører sitter i en av kommunestyrets utvalg. Alle saker som skal til kommunestyret, behandles først i en av utvalgene. Utvalgene kan ikke fatte endelig vedtak i noen saker, men fremmer sin egen innstilling til kommunestyret. Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen.

Politisk ledelse:
Ordfører:

Gry Fuglestveit Bløchlinger (AP), 3501 5036 (tlf.arb.), 990 38 207 (mobil)

Varaordfører:

Åslaug Sem-Jacobsen (SP), 920 23 316 (mobil)

Utvalgsledere:
Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalg:

Knut H Duesund (KrF)

Helse- og sosialutvalg:

Hanne Thürmer (KrF)

Teknisk utvalg:

Ole Henning Skogen (AP)

Nærings-, miljø- og stedsutviklingsutvalg:

Åslaug Sem-Jacobsen (SP)

Administrasjonsutvalg:

Morten Halvorsen (Rødt)Kontaktinformasjon

Ordfører
Gry Fuglestveit Bløchlinger


Telefon
990 38 207

E-post
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no

Relaterte temaer

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS